Buổi trình diễn Yoga tại Lào

Tiến sĩ Bhagirathi trong buổi nói chuyện ở lãnh sự quán Ấn Độ tại Lào

Tổng duyệt Yoga tại sân vận động Việt Nam

Tổng duyệt Yoga tại sân vận động Việt Nam

Giảng dạy tại trung tâm Californea WOW Fitness tại Vietnam

Tổng duyệt tại buổi hội thảo ở Việt Nam

Chương trình văn hóa tại Gorakhpur

Nhảy múa Gorakhpur

Trong một chương trình truyền hình tại Việt Nam

Hậu trường chương trình truyền hình tại Việt Nam

Tại Đại học Trà Vinh

   Designed & Maintained by Versatile IT Services (P) Ltd.
Copyright 2011 Bhagirathi Yoga All rights reserved.